Tìm kiếm giấc mơ

Chúng tôi đáp lại Wominjeka và thừa nhận rằng chúng tôi là những vị khách trên lãnh thổ độc lập, tìm cách lắng nghe và hồi đáp một cách tôn trọng đối với người Giữ gìn Truyền thống của miền đông Kulin, cũng như Tổ tiên và các Trưởng lão của họ trong quá khứ và hiện tại.

NHẤP + KÉO
CHUỘT ĐỂ BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH
TRONG MƠ TẠI NGAR-GO / FITZROY

CHẠM + KÉO
CHUỘT ĐỂ BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH
TRONG MƠ TẠI NGAR-GO / FITZROY

NHẤP MỘT
LẦN ĐỂ MỞ

CHẠM MỘT
LẦN ĐỂ MỞ

Người dân phố Gertrude (People of Gertrude Street)

Polyester Records
Sculpture 1Ngár-go — Fitzroy

Update test (DO NOT DELETE)

Archie's All DayNgár-go — Fitzroy

Builders Arms HotelNgár-go — Fitzroy

Rose Chong

PEOPLE OF
GERTRUDE ST

Black CatNgár-go — Fitzroy

Brunswick St BookstoreNgár-go — Fitzroy

Tamura Sake Bar Ngár-go — Fitzroy

Dale

PEOPLE OF
GERTRUDE ST

Victorian Aboriginal Health Service (VAHS)Ngár-go — Fitzroy

Tượng BòNgár-go — Fitzroy

Polyester Records
Sculpture 2Ngár-go — Fitzroy

Ends and MeansNgár-go — Fitzroy

Henry và Chủ nhật

PEOPLE OF
GERTRUDE ST

Khu vười AthertonNgár-go — Fitzroy

Rose St MarketNgár-go — Fitzroy

Chào mừng đến với giấc mơ của bạn tại
Ngár-go — Fitzroy

CHỈNH SỬA GIẤC MƠ CỦA BẠN BẰNG CÁCH NHẤP CHUỘT VÀO PHẦN GHI CHÚ

SẮP XẾP LẠI GIẤC MƠ CỦA BẠN BẰNG CÁCH NHẤP + KÉO CHUỘT

CHIA SẺ ĐƯỜNG LINK VỚI GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ SAU KHI BẠN HOÀN THÀNH!